Tirooyinka aan shaqayn

GB 1032 19 daqiiqo kahor
IL 27071 20 daqiiqo kahor
IL 16053 20 daqiiqo kahor
FR 366 20 daqiiqo kahor
GB 299 21 daqiiqo kahor
FI 271 22 daqiiqo kahor
FI 228 22 daqiiqo kahor
GB 333 23 daqiiqo kahor
FR 1881 23 daqiiqo kahor
FR 146 23 daqiiqo kahor
FR 1102 23 daqiiqo kahor
FR 35 23 daqiiqo kahor
FR 894 23 daqiiqo kahor
FR 1259 23 daqiiqo kahor
FR 1098 23 daqiiqo kahor
DK 617 23 daqiiqo kahor
DK 57 23 daqiiqo kahor
DK 1717 23 daqiiqo kahor
DK 56 23 daqiiqo kahor
RU 289 24 daqiiqo kahor
IN 15372 24 daqiiqo kahor
IN 38100 24 daqiiqo kahor
FR 485 24 daqiiqo kahor
DK 148 24 daqiiqo kahor
GB 296 26 daqiiqo kahor
PT 4061 26 daqiiqo kahor
FR 390 26 daqiiqo kahor
ID 970 26 daqiiqo kahor
DK 209 27 daqiiqo kahor
CN 9 27 daqiiqo kahor
CN 2 27 daqiiqo kahor
CN 2 27 daqiiqo kahor
CN 1 27 daqiiqo kahor
ES 2540 27 daqiiqo kahor
CN 2 27 daqiiqo kahor
CN 1 27 daqiiqo kahor

Ma rabtaa nambar kuleyl cusub? La wadaag boggan oo noo qor!