Tirooyinka aan shaqayn

HK 12628 18 daqiiqo kahor
KZ 1514 18 daqiiqo kahor
ID 1496 18 daqiiqo kahor
IN 19371 18 daqiiqo kahor
FR 416 18 daqiiqo kahor
CA 170 19 daqiiqo kahor
ES 470 20 daqiiqo kahor
TW 12563 20 daqiiqo kahor
JP 19300 21 daqiiqo kahor
CN 13086 22 daqiiqo kahor
ES 258 22 daqiiqo kahor
RO 1510 22 daqiiqo kahor
PH 2727 22 daqiiqo kahor
PH 982 22 daqiiqo kahor
FI 444 22 daqiiqo kahor
FI 256 22 daqiiqo kahor
JP 14785 24 daqiiqo kahor
US 18 24 daqiiqo kahor
GB 626 24 daqiiqo kahor
RU 301 24 daqiiqo kahor
PT 826 24 daqiiqo kahor
NL 293 24 daqiiqo kahor
FR 298 24 daqiiqo kahor
FI 378 24 daqiiqo kahor
AU 84870 24 daqiiqo kahor
KR 22622 24 daqiiqo kahor
CA 699 26 daqiiqo kahor
CA 246 26 daqiiqo kahor
FI 200 28 daqiiqo kahor
CA 51 28 daqiiqo kahor
GB 355 29 daqiiqo kahor
TH 9182 29 daqiiqo kahor
NL 445 30 daqiiqo kahor
JP 1942 30 daqiiqo kahor
FR 292 30 daqiiqo kahor
US 35 31 daqiiqo kahor

Ma rabtaa nambar kuleyl cusub? La wadaag boggan oo noo qor!