Numrat joaktivë

US 15631 17 minuta më parë
US 7721 17 minuta më parë
US 4393 17 minuta më parë
GB 213 17 minuta më parë
US 15626 18 minuta më parë
US 7378 18 minuta më parë
ES 2436 18 minuta më parë
ES 2349 18 minuta më parë
FI 310 18 minuta më parë
FI 271 18 minuta më parë
GB 220 18 minuta më parë
GB 465 18 minuta më parë
GB 78 18 minuta më parë
SE 224 18 minuta më parë
SE 30 18 minuta më parë
RU 537 18 minuta më parë
SE 211 18 minuta më parë
SE 66 18 minuta më parë
NL 153 18 minuta më parë
NL 168 19 minuta më parë
NL 304 19 minuta më parë
FR 903 19 minuta më parë
FR 29 19 minuta më parë
FR 1154 19 minuta më parë
FR 40 19 minuta më parë
FR 1085 19 minuta më parë
FR 37 19 minuta më parë
FR 31 19 minuta më parë
DK 839 19 minuta më parë
FR 321 20 minuta më parë
FR 306 22 minuta më parë
FR 602 22 minuta më parë
FR 736 22 minuta më parë
GB 2448 23 minuta më parë
NL 356 23 minuta më parë
US 7372 24 minuta më parë

Dëshironi një numër të ri të temperaturës? Ndani këtë faqe dhe na shkruani!