Awọn nọmba aiṣiṣẹ

HK 12751 ìsẹjú 16 kọjá
SG 10726 ìsẹjú 17 kọjá
TW 12979 ìsẹjú 17 kọjá
TW 1465 ìsẹjú 17 kọjá
CA 99307 ìsẹjú 17 kọjá
GB 355 ìsẹjú 17 kọjá
TH 9182 ìsẹjú 17 kọjá
TH 5940 ìsẹjú 17 kọjá
NL 445 ìsẹjú 18 kọjá
JP 1942 ìsẹjú 18 kọjá
FR 292 ìsẹjú 18 kọjá
ID 20499 ìsẹjú 18 kọjá
US 12923 ìsẹjú 18 kọjá
US 12868 ìsẹjú 18 kọjá
US 35 ìsẹjú 19 kọjá
US 11 ìsẹjú 19 kọjá
PH 1170 ìsẹjú 20 kọjá
SE 14976 ìsẹjú 20 kọjá
JP 2507 ìsẹjú 20 kọjá
US 118869 ìsẹjú 21 kọjá
GB 12869 ìsẹjú 21 kọjá
SG 10887 ìsẹjú 21 kọjá
GB 767 ìsẹjú 21 kọjá
GB 449 ìsẹjú 21 kọjá
ES 534 ìsẹjú 22 kọjá
JP 17306 ìsẹjú 22 kọjá
FR 544 ìsẹjú 22 kọjá
SG 12822 ìsẹjú 23 kọjá
TW 12727 ìsẹjú 23 kọjá
GB 724 ìsẹjú 23 kọjá
PL 79 ìsẹjú 24 kọjá
PH 17549 ìsẹjú 24 kọjá
CN 13071 ìsẹjú 24 kọjá
US 12250 ìsẹjú 25 kọjá
US 7 ìsẹjú 26 kọjá
SE 3392 ìsẹjú 26 kọjá

Ṣe o fẹ nọmba iwọn otutu tuntun kan? Pin yi ojula ati kọ si wa!