دریافت اس ام اس آنلاین به صورت رایگان

موجود 320 شماره. شماره جدید اضافه شد 1 day ago.


ایالات متحده

214 2 days ago
229 2 days ago
123 2 days ago
2337 2 days ago
1956 2 days ago
6824 2 days ago
4817 2 days ago
1840 2 days ago
2813 2 days ago
2718 2 days ago
2894 2 days ago
1626 2 days ago
2331 2 days ago
4105 2 days ago
6707 2 days ago
4060 2 days ago
2757 2 days ago
3960 2 days ago
3995 2 days ago
2829 2 days ago
4406 2 days ago
2862 2 days ago
2421 2 days ago
2104 2 days ago
3323 2 days ago
3178 2 days ago
2348 2 days ago
6414 2 days ago
5271 2 days ago
3592 2 days ago
5864 2 days ago
3071 2 days ago
3516 2 days ago
3410 2 days ago
3079 2 days ago
3129 2 days ago
2452 2 days ago
4009 2 days ago
5024 2 days ago
3098 2 days ago
3199 2 days ago
7834 2 days ago
8531 2 days ago
8364 2 days ago
9244 2 days ago
9074 2 days ago
8492 2 days ago
8597 2 days ago
6873 2 days ago
6988 2 days ago
5692 2 days ago
4842 2 days ago
6767 2 days ago
4531 2 days ago
6659 2 days ago
4915 2 days ago
4600 2 days ago
6727 2 days ago
6429 2 days ago
9827 2 days ago
10759 2 days ago
6928 2 days ago
4365 2 days ago
7817 2 days ago
5674 2 days ago
4947 2 days ago
2601 2 days ago
4872 2 days ago
5102 2 days ago
7233 2 days ago
7118 2 days ago
4752 2 days ago
6731 2 days ago
6847 2 days ago
4787 2 days ago
7475 2 days ago
7524 2 days ago
8548 2 days ago
7956 2 days ago
7656 2 days ago
6482 2 days ago
10948 2 days ago
4780 2 days ago
5679 2 days ago
7635 2 days ago
7124 2 days ago
7026 2 days ago
7807 2 days ago
5474 2 days ago
6185 2 days ago
7192 2 days ago
6475 2 days ago
12166 2 days ago
10373 2 days ago
10627 2 days ago
11017 2 days ago
10561 2 days ago
10409 2 days ago
6632 2 days ago
10722 2 days ago
5777 2 days ago
8219 2 days ago
9555 2 days ago
9391 2 days ago
5702 2 days ago
14470 2 days ago
8727 2 days ago
6681 2 days ago
13669 2 days ago
9507 3 days ago
9031 3 days ago
9217 3 days ago
7657 3 days ago
5864 3 days ago
9035 3 days ago
4857 3 days ago
8396 3 days ago
4507 3 days ago
9046 3 days ago
3992 3 days ago
8303 3 days ago
8337 3 days ago
7911 3 days ago
1470 3 days ago
2866 3 days ago
1601 3 days ago
8850 3 days ago
9603 3 days ago
4194 3 days ago
4621 3 days ago
4616 3 days ago
4281 3 days ago
4853 3 days ago
8951 3 days ago
4013 3 days ago
5325 3 days ago
5078 3 days ago
5054 3 days ago
6782 3 days ago
5392 3 days ago
6970 3 days ago
4209 3 days ago
4749 3 days ago
4001 3 days ago
4704 3 days ago
4830 3 days ago
4027 3 days ago
3623 3 days ago
4178 3 days ago
2924 3 days ago
9226 3 days ago
3676 3 days ago
10171 3 days ago
4156 3 days ago
4006 3 days ago
3345 3 days ago
2993 3 days ago
3025 3 days ago
3570 3 days ago
4026 3 days ago
4304 3 days ago
3581 3 days ago
3392 3 days ago
3171 3 days ago
5338 3 days ago
4924 3 days ago
4210 3 days ago
3858 3 days ago
4160 3 days ago
11267 3 days ago
8667 3 days ago
10077 3 days ago
6290 3 days ago
4849 3 days ago
1671 3 days ago
1487 3 days ago
1676 3 days ago
2941 3 days ago
5339 3 days ago
3029 3 days ago
5182 3 days ago
3251 3 days ago
5707 3 days ago
5356 3 days ago
3158 3 days ago
3184 3 days ago
7135 3 days ago
2950 3 days ago
7317 3 days ago
3484 3 days ago
2965 3 days ago
3043 3 days ago
1588 3 days ago
5008 3 days ago
4387 3 days ago
4953 3 days ago
4952 3 days ago
5179 3 days ago
3868 3 days ago
5418 3 days ago
2937 3 days ago
3673 3 days ago
4758 3 days ago
3537 3 days ago
4582 3 days ago
3747 3 days ago
4366 3 days ago
3632 3 days ago
4121 3 days ago
3408 3 days ago
1724 3 days ago
5591 3 days ago
3208 3 days ago
3051 3 days ago
3132 3 days ago
1544 3 days ago
5407 3 days ago
3319 3 days ago
3965 3 days ago
5680 3 days ago
3284 3 days ago
1838 3 days ago
3693 3 days ago
738 3 days ago
3267 3 days ago
777 3 days ago
3079 3 days ago
1949 3 days ago
3247 3 days ago
3215 3 days ago
1410 3 days ago
3077 3 days ago
1355 3 days ago
4545 3 days ago
4073 3 days ago
3965 3 days ago
8265 3 days ago
4007 3 days ago
6239 3 days ago
8181 3 days ago
1553 3 days ago
5944 3 days ago
7169 3 days ago
3207 3 days ago
6257 3 days ago
7502 3 days ago
3220 3 days ago
3116 3 days ago
3587 3 days ago
16558 3 days ago
2794 3 days ago
14769 3 days ago
3352 3 days ago
12824 3 days ago
3140 3 days ago
10440 3 days ago
3563 3 days ago
10306 3 days ago
4129 3 days ago
7263 3 days ago
3525 3 days ago
7286 3 days ago
6819 3 days ago
9385 3 days ago
6677 3 days ago
8970 3 days ago
6448 3 days ago
9971 3 days ago
9116 3 days ago
8059 3 days ago
9170 3 days ago
8991 3 days ago
8324 3 days ago
9482 3 days ago
13036 3 days ago
12818 3 days ago
12848 3 days ago
11832 3 days ago
10714 3 days ago
14566 3 days ago
19149 3 days ago
6143 3 days ago
6110 3 days ago
9190 3 days ago
8286 3 days ago
9141 3 days ago
24634 3 days ago
22580 3 days ago
19014 3 days ago
10559 3 days ago
20299 3 days ago
9780 3 days ago
22027 3 days ago
24598 3 days ago
18354 3 days ago
21061 3 days ago

بریتانیا

14 1 day ago
34 1 day ago
333 2 days ago
252 2 days ago
249 2 days ago
5 2 days ago
55 2 days ago

روسیه

20 1 day ago
20 1 day ago
35 2 days ago
58 2 days ago
48 2 days ago
48 2 days ago

هنگ کنگ چین

51 2 days ago
1166 2 days ago
967 2 days ago
790 2 days ago

هلند

0 1 day ago
2 1 day ago
5 1 day ago
20 1 day ago

کانادا

2054 2 days ago
1825 2 days ago
10170 2 days ago

چه هستند مزایای استفاده از این سرویس ،

امروزه بسیاری از وب سایت های در حال انجام ثبت نام از طریق اس ام اس در شماره تلفن خود را مانند Vkontakte (vk.com) و یا Odnoklassniki (ok.ru هر سایت با تبلیغات که کار به عنوان باتری تلفن همراه تعداد credent کاربران و سپس قرار دادن تبلیغات در این شماره است. همین دلیل است که ما اغلب در صورت لزوم از یک شماره تلفن همراه در دست است.

این مشکل می تواند حل شود با خدمات ما برای دریافت اس ام اس به صورت رایگان. هر کسی می تواند تایید حساب خود را با یک شماره تلفن همراه و امن خود را از شماره دادن و دیگر پیام نامطلوب.

انواع دیگر برای استفاده از خدمات ما:

چگونه به استفاده از?

را انتخاب کنید یکی رایگان از شماره های ذکر شده در بالا و ارسال اس ام اس. در چند ثانیه شما می توانید آن را در لیست از تمام پیام های دریافتی بر روی صفحه که متعلق به این شماره. اگر شما نمی کردم اس ام اس – سعی کنید برای ارسال آن بر روی شماره دیگر.

توجه! وجود دارد بدون نیاز به به روز رسانی صفحه. همه پیام های دریافت شده در یک چشمک زدن به نظر می رسد بر روی سرور.

چگونه کار می کند ؟

320 رایگان شماره برای دریافت اس ام اس در دسترس هستند بیست و چهار ساعت است. هر روز ما تغییر بسیاری از اعداد به حذف امکان از استفاده از این شماره توسط کاربر دیگر در همان سایت. به روز رسانی نرخ 3 شماره هر 3 ساعت.

ما با استفاده از تنها واقعی سیم کارت, که حداقل تضمین های دریافت اس ام اس از هر فرستنده. معمولا چنین اعداد به نام شماره های مجازی به دلیل آن است که تنها در دسترس در فرمت آنلاین. سرعت اس ام اس دریافت 5 ثانیه و بستگی به اپراتور تلفن همراه را اشغال. Segmentable پیام ظاهر می شود در وب سایت تنها پس از آخرین بخش دریافت کرده است.

شرایط استفاده

ما نمی مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از استفاده از وب سایت ما. هر گونه اقدامات غیر قانونی در ارتباط با استفاده از ما شماره تلفن ها ممنوع و داده های خود را منتقل می شود به قابل مقامات.

همچنین شما می توانید با استفاده از خدمات ما تنها از طریق مرورگر. تلاش دیگر با استفاده از این برنامه مسدود خواهد شد.

ما به شدت توصیه به اتصال مهم حساب های شخصی به این اعداد چرا که چنین حساب ترمیم می تواند توسط کاربران دیگر توسط اس ام اس.

ممنوع اس ام اس

تمام اعداد را به صورت خودکار فیلتر برای مسدود کردن پیام ها از ارائه دهندگان پرداخت, پرداخت اشتراک ها و دیگر سازمان های مالی.

می خواهید یک شماره جدید? به اشتراک گذاری در این سایت و برای ما بنویسید!