Nhận tin nhắn SMS trực Tuyến miễn PHÍ

Sẵn 272 số. Số mới đã được thêm vào 42 minutes ago.


Hoa Kỳ

2 7 hours ago
1899 1 day ago
1728 1 day ago
114 1 day ago
248 1 day ago
260 1 day ago
179 1 day ago
228 1 day ago
40 1 day ago
94 1 day ago
2768 2 days ago
199 2 days ago
258 2 days ago
1536 2 days ago
344 2 days ago
400 2 days ago
355 2 days ago
726 2 days ago
350 2 days ago
300 2 days ago
1008 2 days ago
1040 2 days ago
1112 2 days ago
1007 2 days ago
521 2 days ago
1209 2 days ago
1361 2 days ago
1322 2 days ago
2607 2 days ago
1157 2 days ago
1405 2 days ago
1537 2 days ago
2373 2 days ago
1528 2 days ago
1811 2 days ago
1401 2 days ago
1243 2 days ago
1309 2 days ago
1171 2 days ago
1387 2 days ago
1367 2 days ago
1458 2 days ago
2030 2 days ago
1762 2 days ago
1926 2 days ago
3405 2 days ago
2567 2 days ago
2750 2 days ago
407 3 days ago
1295 3 days ago
856 3 days ago
554 3 days ago
195 3 days ago
611 3 days ago
609 3 days ago
507 3 days ago
264 3 days ago
1919 3 days ago
31144 3 days ago
411 3 days ago
346 3 days ago
2995 3 days ago
1825 3 days ago
2118 3 days ago
474 3 days ago
601 3 days ago
608 3 days ago
685 3 days ago
574 3 days ago
1423 3 days ago
634 3 days ago
2926 3 days ago
2340 3 days ago
2293 3 days ago
3329 3 days ago
3094 3 days ago
3209 3 days ago
3121 3 days ago
2978 3 days ago
2980 3 days ago
3723 3 days ago
3502 3 days ago
3333 3 days ago
3150 3 days ago
3347 3 days ago
3844 3 days ago
3742 3 days ago
3713 3 days ago
3427 3 days ago
3646 3 days ago
3410 3 days ago
3474 3 days ago
3957 3 days ago
4113 3 days ago
4983 3 days ago
4175 3 days ago
4135 3 days ago
4292 3 days ago
4284 3 days ago
6732 3 days ago
6211 3 days ago
6449 3 days ago
6880 3 days ago
5944 3 days ago
6005 3 days ago
5514 3 days ago
5735 3 days ago
5595 3 days ago
5002 3 days ago
7158 3 days ago
8408 3 days ago
8177 3 days ago
9503 3 days ago
12987 3 days ago
11280 3 days ago
9702 3 days ago
9855 3 days ago
1312 3 days ago

Canada

234 1 day ago
404 1 day ago
1214 3 days ago
983 3 days ago
747 3 days ago
1067 3 days ago
1035 3 days ago
621 3 days ago
683 3 days ago
590 3 days ago
551 3 days ago
1300 3 days ago
372 3 days ago
858 3 days ago
1207 3 days ago

Hong Kong Trung quốc

331 1 day ago
214 1 day ago
255 1 day ago
4364 3 days ago
3686 3 days ago
7905 3 days ago
791 3 days ago
8800 3 days ago
4120 3 days ago
5788 3 days ago
6249 3 days ago
4804 3 days ago

Indonesia

1521 3 days ago
1009 3 days ago
1807 3 days ago
5020 3 days ago
3477 4 days ago
671 4 days ago
594 4 days ago
461 4 days ago
2659 4 days ago
2021 4 days ago
715 4 days ago
3405 4 days ago

Philippines

1231 3 days ago
6204 3 days ago
5313 3 days ago
4306 3 days ago
890 3 days ago
9483 3 days ago
7034 3 days ago
6012 3 days ago
4200 3 days ago
4607 3 days ago
1773 3 days ago
10547 3 days ago

Vương Quốc Anh

156 1 day ago
141 1 day ago
26 1 day ago
98 1 day ago
151 1 day ago
143 1 day ago
428 3 days ago
327 3 days ago
218 3 days ago

Macau SAR Trung quốc

176 1 day ago
243 1 day ago
3639 3 days ago
2813 3 days ago
4275 3 days ago
4416 3 days ago
4118 3 days ago
3881 3 days ago

Trung quốc

194 1 day ago
253 1 day ago
278 1 day ago
325 1 day ago
2496 3 days ago
2760 3 days ago
1167 3 days ago
1273 3 days ago

Nga

6 42 minutes ago
146 1 day ago
166 1 day ago
136 1 day ago
678 3 days ago
197 3 days ago
165 3 days ago

Bỉ

101 1 day ago
1552 3 days ago
6313 3 days ago
864 3 days ago
5997 3 days ago
611 3 days ago
1632 3 days ago

Ba lan

1937 2 days ago
136 3 days ago
249 3 days ago
8061 3 days ago
16332 3 days ago
101 3 days ago
181 3 days ago

Estonia

34 1 day ago
17192 2 days ago
648 2 days ago
7496 3 days ago
6408 3 days ago
2248 3 days ago

Việt nam

1464 2 days ago
1524 2 days ago
1178 3 days ago
675 3 days ago
1977 3 days ago
1920 3 days ago

Ấn độ

135 23 hours ago
132 23 hours ago
102 1 day ago
117 1 day ago
17456 3 days ago

Đức

20241 2 days ago
13221 2 days ago
2215 3 days ago
1561 3 days ago

Bồ đào nha

6863 3 days ago
304 3 days ago
6153 3 days ago
6237 3 days ago

Áo

381 1 day ago
10311 3 days ago
9743 3 days ago

Pháp

32 1 day ago
12 1 day ago
619 3 days ago

Ukraine

3188 2 days ago
666 3 days ago
23473 3 days ago

Hà lan

269 1 day ago
311 1 day ago

Kazakhstan

1988 2 days ago
422 3 days ago

Latvia

159 2 days ago
2708 3 days ago

Tây ban nha

8280 3 days ago
2600 3 days ago

Thái lan

1384 3 days ago
591 3 days ago

Malaysia

2113 3 days ago
1040 3 days ago

Thụy điển

7393 3 days ago
12141 3 days ago

Ý

5639 3 days ago

Nhật bản

1561 3 days ago

Đan mạch

477 3 days ago

Israel

483 3 days ago

Ru-ma-ni

332 3 days ago

Phần lan

271 3 days ago

Myanmar (Miến Điện)

2965 3 days ago

Puerto Rico

3432 3 days ago

Na uy

1677 3 days ago

Những lợi thế của dịch vụ này?

Hôm nay, rất nhiều trang web đang tiến hành đăng ký qua tin NHẮN trên điện thoại của bạn, như Tường (vk.com) hay Dán (ok.ru), bất kỳ trang web với chương trình mà làm việc như ác của số điện thoại di động của techchateu co người sử dụng và sau đó gửi quảng cáo trên những con số này. Đó là lý do tại sao chúng ta thường đối mặt với sự cần thiết của một điện thoại di động ở bàn tay.

Này, vấn đề có thể giải quyết với dịch vụ của chúng tôi để nhận tin nhắn SMS miễn phí. Bất cứ ai có thể xác nhận tài khoản của ông với một số điện thoại di động và an toàn của chính mình số từ thư và không mong muốn tin nhắn.

Các phiên bản khác cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Làm thế nào để sử dụng không?

Chọn một trong số miễn phí từ nêu và gửi SMS. Trong một vài giây, bạn sẽ thấy nó trong danh sách của tất cả các tin nhắn trên trang đó thuộc về số này. Nếu bạn không có tin nhắn SMS – cố gắng để gửi nó vào số khác.

Chú ý! Không cần cập nhật các trang. Tất cả các tin nhắn được nhận được trong chớp mắt, như xuất hiện trên máy chủ.

Nó hoạt động thế nào?

272 số miễn phí cho nhận được tin nhắn SMS được có hai mươi bốn giờ. Mỗi ngày chúng ta thay đổi hầu hết các con số để loại trừ khả năng của đôi-sử dụng số khác sử dụng trên những trang web tương tự. Các cập nhật được 3 con số mỗi 3 giờ.

Chúng ta chỉ sử dụng thực tế thẻ sim đó bảo đảm sự nhận được tin nhắn SMS từ bất kỳ người gửi. Thông thường, như vậy con số được gọi là số ảo, bởi vì nó là chỉ có trong trực tuyến dạng. Tốc độ của tin nhắn SMS nhận được 5 giây và phụ thuộc vào điện thoại di động điều hành phòng. Đơn vị tin nhắn xuất hiện trên trang web chỉ sau khi phần cuối cùng được nhận.

Về sử dụng

Chúng ta không có trách nhiệm với mọi hậu quả có thể sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ hành động bất hợp pháp kết nối với việc sử dụng của chúng tôi số điện thoại đang nghiêm cấm, và dữ liệu có thể được thông qua để áp dụng các quyền.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ thông qua công trình duyệt. Các nỗ lực của sử dụng chương trình sẽ bị chặn.

Chúng tôi khuyên bạn không ràng buộc quan trọng tài khoản cá nhân với những số miễn phí, bởi vì các tài khoản đó có thể được phục hồi của người khác bởi tin nhắn SMS.

Cấm tin nhắn SMS

Tất cả những con số có số tự động lọc cho chặn thông điệp từ thanh toán các nhà cung cấp, trả đăng ký và tổ chức tài chính khác.

Muốn có một số mới? Chia sẻ trang web này và viết thư cho chúng tôi!