Nhận tin nhắn SMS trực Tuyến miễn PHÍ

Sẵn 320 số. Số mới đã được thêm vào 1 day ago.


Hoa Kỳ

214 2 days ago
229 2 days ago
123 2 days ago
2337 2 days ago
1956 2 days ago
6824 2 days ago
4817 2 days ago
1840 2 days ago
2813 2 days ago
2718 2 days ago
2894 2 days ago
1626 2 days ago
2331 2 days ago
4105 2 days ago
6707 2 days ago
4060 2 days ago
2757 2 days ago
3960 2 days ago
3995 2 days ago
2829 2 days ago
4406 2 days ago
2862 2 days ago
2421 2 days ago
2104 2 days ago
3323 2 days ago
3178 2 days ago
2348 2 days ago
6414 2 days ago
5271 2 days ago
3592 2 days ago
5864 2 days ago
3071 2 days ago
3516 2 days ago
3410 2 days ago
3079 2 days ago
3129 2 days ago
2452 2 days ago
4009 2 days ago
5024 2 days ago
3098 2 days ago
3199 2 days ago
7834 2 days ago
8531 2 days ago
8364 2 days ago
9244 2 days ago
9074 2 days ago
8492 2 days ago
8597 2 days ago
6873 2 days ago
6988 2 days ago
5692 2 days ago
4842 2 days ago
6767 2 days ago
4531 2 days ago
6659 2 days ago
4915 2 days ago
4600 2 days ago
6727 2 days ago
6429 2 days ago
9827 2 days ago
10759 2 days ago
6928 2 days ago
4365 2 days ago
7817 2 days ago
5674 2 days ago
4947 2 days ago
2601 2 days ago
4872 2 days ago
5102 2 days ago
7233 2 days ago
7118 2 days ago
4752 2 days ago
6731 2 days ago
6847 2 days ago
4787 2 days ago
7475 2 days ago
7524 2 days ago
8548 2 days ago
7956 2 days ago
7656 2 days ago
6482 2 days ago
10948 2 days ago
4780 2 days ago
5679 2 days ago
7635 2 days ago
7124 2 days ago
7026 2 days ago
7807 2 days ago
5474 2 days ago
6185 2 days ago
7192 2 days ago
6475 2 days ago
12166 2 days ago
10373 2 days ago
10627 2 days ago
11017 2 days ago
10561 2 days ago
10409 2 days ago
6632 2 days ago
10722 2 days ago
5777 2 days ago
8219 2 days ago
9555 2 days ago
9391 2 days ago
5702 2 days ago
14470 2 days ago
8727 2 days ago
6681 2 days ago
13669 2 days ago
9507 3 days ago
9031 3 days ago
9217 3 days ago
7657 3 days ago
5864 3 days ago
9035 3 days ago
4857 3 days ago
8396 3 days ago
4507 3 days ago
9046 3 days ago
3992 3 days ago
8303 3 days ago
8337 3 days ago
7911 3 days ago
1470 3 days ago
2866 3 days ago
1601 3 days ago
8850 3 days ago
9603 3 days ago
4194 3 days ago
4621 3 days ago
4616 3 days ago
4281 3 days ago
4853 3 days ago
8951 3 days ago
4013 3 days ago
5325 3 days ago
5078 3 days ago
5054 3 days ago
6782 3 days ago
5392 3 days ago
6970 3 days ago
4209 3 days ago
4749 3 days ago
4001 3 days ago
4704 3 days ago
4830 3 days ago
4027 3 days ago
3623 3 days ago
4178 3 days ago
2924 3 days ago
9226 3 days ago
3676 3 days ago
10171 3 days ago
4156 3 days ago
4006 3 days ago
3345 3 days ago
2993 3 days ago
3025 3 days ago
3570 3 days ago
4026 3 days ago
4304 3 days ago
3581 3 days ago
3392 3 days ago
3171 3 days ago
5338 3 days ago
4924 3 days ago
4210 3 days ago
3858 3 days ago
4160 3 days ago
11267 3 days ago
8667 3 days ago
10077 3 days ago
6290 3 days ago
4849 3 days ago
1671 3 days ago
1487 3 days ago
1676 3 days ago
2941 3 days ago
5339 3 days ago
3029 3 days ago
5182 3 days ago
3251 3 days ago
5707 3 days ago
5356 3 days ago
3158 3 days ago
3184 3 days ago
7135 3 days ago
2950 3 days ago
7317 3 days ago
3484 3 days ago
2965 3 days ago
3043 3 days ago
1588 3 days ago
5008 3 days ago
4387 3 days ago
4953 3 days ago
4952 3 days ago
5179 3 days ago
3868 3 days ago
5418 3 days ago
2937 3 days ago
3673 3 days ago
4758 3 days ago
3537 3 days ago
4582 3 days ago
3747 3 days ago
4366 3 days ago
3632 3 days ago
4121 3 days ago
3408 3 days ago
1724 3 days ago
5591 3 days ago
3208 3 days ago
3051 3 days ago
3132 3 days ago
1544 3 days ago
5407 3 days ago
3319 3 days ago
3965 3 days ago
5680 3 days ago
3284 3 days ago
1838 3 days ago
3693 3 days ago
738 3 days ago
3267 3 days ago
777 3 days ago
3079 3 days ago
1949 3 days ago
3247 3 days ago
3215 3 days ago
1410 3 days ago
3077 3 days ago
1355 3 days ago
4545 3 days ago
4073 3 days ago
3965 3 days ago
8265 3 days ago
4007 3 days ago
6239 3 days ago
8181 3 days ago
1553 3 days ago
5944 3 days ago
7169 3 days ago
3207 3 days ago
6257 3 days ago
7502 3 days ago
3220 3 days ago
3116 3 days ago
3587 3 days ago
16558 3 days ago
2794 3 days ago
14769 3 days ago
3352 3 days ago
12824 3 days ago
3140 3 days ago
10440 3 days ago
3563 3 days ago
10306 3 days ago
4129 3 days ago
7263 3 days ago
3525 3 days ago
7286 3 days ago
6819 3 days ago
9385 3 days ago
6677 3 days ago
8970 3 days ago
6448 3 days ago
9971 3 days ago
9116 3 days ago
8059 3 days ago
9170 3 days ago
8991 3 days ago
8324 3 days ago
9482 3 days ago
13036 3 days ago
12818 3 days ago
12848 3 days ago
11832 3 days ago
10714 3 days ago
14566 3 days ago
19149 3 days ago
6143 3 days ago
6110 3 days ago
9190 3 days ago
8286 3 days ago
9141 3 days ago
24634 3 days ago
22580 3 days ago
19014 3 days ago
10559 3 days ago
20299 3 days ago
9780 3 days ago
22027 3 days ago
24598 3 days ago
18354 3 days ago
21061 3 days ago

Vương Quốc Anh

14 1 day ago
34 1 day ago
333 2 days ago
252 2 days ago
249 2 days ago
5 2 days ago
55 2 days ago

Nga

20 1 day ago
20 1 day ago
35 2 days ago
58 2 days ago
48 2 days ago
48 2 days ago

Hong Kong Trung quốc

51 2 days ago
1166 2 days ago
967 2 days ago
790 2 days ago

Hà lan

0 1 day ago
2 1 day ago
5 1 day ago
20 1 day ago

Canada

2054 2 days ago
1825 2 days ago
10170 2 days ago

Những lợi thế của dịch vụ này?

Hôm nay, rất nhiều trang web đang tiến hành đăng ký qua tin NHẮN trên điện thoại của bạn, như Tường (vk.com) hay Dán (ok.ru), bất kỳ trang web với chương trình mà làm việc như ác của số điện thoại di động của techchateu co người sử dụng và sau đó gửi quảng cáo trên những con số này. Đó là lý do tại sao chúng ta thường đối mặt với sự cần thiết của một điện thoại di động ở bàn tay.

Này, vấn đề có thể giải quyết với dịch vụ của chúng tôi để nhận tin nhắn SMS miễn phí. Bất cứ ai có thể xác nhận tài khoản của ông với một số điện thoại di động và an toàn của chính mình số từ thư và không mong muốn tin nhắn.

Các phiên bản khác cho việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi:

Làm thế nào để sử dụng không?

Chọn một trong số miễn phí từ nêu và gửi SMS. Trong một vài giây, bạn sẽ thấy nó trong danh sách của tất cả các tin nhắn trên trang đó thuộc về số này. Nếu bạn không có tin nhắn SMS – cố gắng để gửi nó vào số khác.

Chú ý! Không cần cập nhật các trang. Tất cả các tin nhắn được nhận được trong chớp mắt, như xuất hiện trên máy chủ.

Nó hoạt động thế nào?

320 số miễn phí cho nhận được tin nhắn SMS được có hai mươi bốn giờ. Mỗi ngày chúng ta thay đổi hầu hết các con số để loại trừ khả năng của đôi-sử dụng số khác sử dụng trên những trang web tương tự. Các cập nhật được 3 con số mỗi 3 giờ.

Chúng ta chỉ sử dụng thực tế thẻ sim đó bảo đảm sự nhận được tin nhắn SMS từ bất kỳ người gửi. Thông thường, như vậy con số được gọi là số ảo, bởi vì nó là chỉ có trong trực tuyến dạng. Tốc độ của tin nhắn SMS nhận được 5 giây và phụ thuộc vào điện thoại di động điều hành phòng. Đơn vị tin nhắn xuất hiện trên trang web chỉ sau khi phần cuối cùng được nhận.

Về sử dụng

Chúng ta không có trách nhiệm với mọi hậu quả có thể sử dụng trang web của chúng tôi. Bất kỳ hành động bất hợp pháp kết nối với việc sử dụng của chúng tôi số điện thoại đang nghiêm cấm, và dữ liệu có thể được thông qua để áp dụng các quyền.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ thông qua công trình duyệt. Các nỗ lực của sử dụng chương trình sẽ bị chặn.

Chúng tôi khuyên bạn không ràng buộc quan trọng tài khoản cá nhân với những số miễn phí, bởi vì các tài khoản đó có thể được phục hồi của người khác bởi tin nhắn SMS.

Cấm tin nhắn SMS

Tất cả những con số có số tự động lọc cho chặn thông điệp từ thanh toán các nhà cung cấp, trả đăng ký và tổ chức tài chính khác.

Muốn có một số mới? Chia sẻ trang web này và viết thư cho chúng tôi!