Λάβετε SMS σε απευθείας Σύνδεση για ΔΩΡΕΆΝ

Διαθέσιμο 320 αριθμοί. Νέος αριθμός προστίθεται πρίν1 ημέρα.


Ηνωμένες Πολιτείες

214 πρίν2 ημέρες
229 πρίν2 ημέρες
123 πρίν2 ημέρες
2337 πρίν2 ημέρες
1956 πρίν2 ημέρες
6824 πρίν2 ημέρες
4817 πρίν2 ημέρες
1840 πρίν2 ημέρες
2813 πρίν2 ημέρες
2718 πρίν2 ημέρες
2894 πρίν2 ημέρες
1626 πρίν2 ημέρες
2331 πρίν2 ημέρες
4105 πρίν2 ημέρες
6707 πρίν2 ημέρες
4060 πρίν2 ημέρες
2757 πρίν2 ημέρες
3960 πρίν2 ημέρες
3995 πρίν2 ημέρες
2829 πρίν2 ημέρες
4406 πρίν2 ημέρες
2862 πρίν2 ημέρες
2421 πρίν2 ημέρες
2104 πρίν2 ημέρες
3323 πρίν2 ημέρες
3178 πρίν2 ημέρες
2348 πρίν2 ημέρες
6414 πρίν2 ημέρες
5271 πρίν2 ημέρες
3592 πρίν2 ημέρες
5864 πρίν2 ημέρες
3071 πρίν2 ημέρες
3516 πρίν2 ημέρες
3410 πρίν2 ημέρες
3079 πρίν2 ημέρες
3129 πρίν2 ημέρες
2452 πρίν2 ημέρες
4009 πρίν2 ημέρες
5024 πρίν2 ημέρες
3098 πρίν2 ημέρες
3199 πρίν2 ημέρες
7834 πρίν2 ημέρες
8531 πρίν2 ημέρες
8364 πρίν2 ημέρες
9244 πρίν2 ημέρες
9074 πρίν2 ημέρες
8492 πρίν2 ημέρες
8597 πρίν2 ημέρες
6873 πρίν2 ημέρες
6988 πρίν2 ημέρες
5692 πρίν2 ημέρες
4842 πρίν2 ημέρες
6767 πρίν2 ημέρες
4531 πρίν2 ημέρες
6659 πρίν2 ημέρες
4915 πρίν2 ημέρες
4600 πρίν2 ημέρες
6727 πρίν2 ημέρες
6429 πρίν2 ημέρες
9827 πρίν2 ημέρες
10759 πρίν2 ημέρες
6928 πρίν2 ημέρες
4365 πρίν2 ημέρες
7817 πρίν2 ημέρες
5674 πρίν2 ημέρες
4947 πρίν2 ημέρες
2601 πρίν2 ημέρες
4872 πρίν2 ημέρες
5102 πρίν2 ημέρες
7233 πρίν2 ημέρες
7118 πρίν2 ημέρες
4752 πρίν2 ημέρες
6731 πρίν2 ημέρες
6847 πρίν2 ημέρες
4787 πρίν2 ημέρες
7475 πρίν2 ημέρες
7524 πρίν2 ημέρες
8548 πρίν2 ημέρες
7956 πρίν2 ημέρες
7656 πρίν2 ημέρες
6482 πρίν2 ημέρες
10948 πρίν2 ημέρες
4780 πρίν2 ημέρες
5679 πρίν2 ημέρες
7635 πρίν2 ημέρες
7124 πρίν2 ημέρες
7026 πρίν2 ημέρες
7807 πρίν2 ημέρες
5474 πρίν2 ημέρες
6185 πρίν2 ημέρες
7192 πρίν2 ημέρες
6475 πρίν2 ημέρες
12166 πρίν2 ημέρες
10373 πρίν2 ημέρες
10627 πρίν2 ημέρες
11017 πρίν2 ημέρες
10561 πρίν2 ημέρες
10409 πρίν2 ημέρες
6632 πρίν2 ημέρες
10722 πρίν2 ημέρες
5777 πρίν2 ημέρες
8219 πρίν2 ημέρες
9555 πρίν2 ημέρες
9391 πρίν2 ημέρες
5702 πρίν2 ημέρες
14470 πρίν2 ημέρες
8727 πρίν2 ημέρες
6681 πρίν2 ημέρες
13669 πρίν2 ημέρες
9507 πρίν3 ημέρες
9031 πρίν3 ημέρες
9217 πρίν3 ημέρες
7657 πρίν3 ημέρες
5864 πρίν3 ημέρες
9035 πρίν3 ημέρες
4857 πρίν3 ημέρες
8396 πρίν3 ημέρες
4507 πρίν3 ημέρες
9046 πρίν3 ημέρες
3992 πρίν3 ημέρες
8303 πρίν3 ημέρες
8337 πρίν3 ημέρες
7911 πρίν3 ημέρες
1470 πρίν3 ημέρες
2866 πρίν3 ημέρες
1601 πρίν3 ημέρες
8850 πρίν3 ημέρες
9603 πρίν3 ημέρες
4194 πρίν3 ημέρες
4621 πρίν3 ημέρες
4616 πρίν3 ημέρες
4281 πρίν3 ημέρες
4853 πρίν3 ημέρες
8951 πρίν3 ημέρες
4013 πρίν3 ημέρες
5325 πρίν3 ημέρες
5078 πρίν3 ημέρες
5054 πρίν3 ημέρες
6782 πρίν3 ημέρες
5392 πρίν3 ημέρες
6970 πρίν3 ημέρες
4209 πρίν3 ημέρες
4749 πρίν3 ημέρες
4001 πρίν3 ημέρες
4704 πρίν3 ημέρες
4830 πρίν3 ημέρες
4027 πρίν3 ημέρες
3623 πρίν3 ημέρες
4178 πρίν3 ημέρες
2924 πρίν3 ημέρες
9226 πρίν3 ημέρες
3676 πρίν3 ημέρες
10171 πρίν3 ημέρες
4156 πρίν3 ημέρες
4006 πρίν3 ημέρες
3345 πρίν3 ημέρες
2993 πρίν3 ημέρες
3025 πρίν3 ημέρες
3570 πρίν3 ημέρες
4026 πρίν3 ημέρες
4304 πρίν3 ημέρες
3581 πρίν3 ημέρες
3392 πρίν3 ημέρες
3171 πρίν3 ημέρες
5338 πρίν3 ημέρες
4924 πρίν3 ημέρες
4210 πρίν3 ημέρες
3858 πρίν3 ημέρες
4160 πρίν3 ημέρες
11267 πρίν3 ημέρες
8667 πρίν3 ημέρες
10077 πρίν3 ημέρες
6290 πρίν3 ημέρες
4849 πρίν3 ημέρες
1671 πρίν3 ημέρες
1487 πρίν3 ημέρες
1676 πρίν3 ημέρες
2941 πρίν3 ημέρες
5339 πρίν3 ημέρες
3029 πρίν3 ημέρες
5182 πρίν3 ημέρες
3251 πρίν3 ημέρες
5707 πρίν3 ημέρες
5356 πρίν3 ημέρες
3158 πρίν3 ημέρες
3184 πρίν3 ημέρες
7135 πρίν3 ημέρες
2950 πρίν3 ημέρες
7317 πρίν3 ημέρες
3484 πρίν3 ημέρες
2965 πρίν3 ημέρες
3043 πρίν3 ημέρες
1588 πρίν3 ημέρες
5008 πρίν3 ημέρες
4387 πρίν3 ημέρες
4953 πρίν3 ημέρες
4952 πρίν3 ημέρες
5179 πρίν3 ημέρες
3868 πρίν3 ημέρες
5418 πρίν3 ημέρες
2937 πρίν3 ημέρες
3673 πρίν3 ημέρες
4758 πρίν3 ημέρες
3537 πρίν3 ημέρες
4582 πρίν3 ημέρες
3747 πρίν3 ημέρες
4366 πρίν3 ημέρες
3632 πρίν3 ημέρες
4121 πρίν3 ημέρες
3408 πρίν3 ημέρες
1724 πρίν3 ημέρες
5591 πρίν3 ημέρες
3208 πρίν3 ημέρες
3051 πρίν3 ημέρες
3132 πρίν3 ημέρες
1544 πρίν3 ημέρες
5407 πρίν3 ημέρες
3319 πρίν3 ημέρες
3965 πρίν3 ημέρες
5680 πρίν3 ημέρες
3284 πρίν3 ημέρες
1838 πρίν3 ημέρες
3693 πρίν3 ημέρες
738 πρίν3 ημέρες
3267 πρίν3 ημέρες
777 πρίν3 ημέρες
3079 πρίν3 ημέρες
1949 πρίν3 ημέρες
3247 πρίν3 ημέρες
3215 πρίν3 ημέρες
1410 πρίν3 ημέρες
3077 πρίν3 ημέρες
1355 πρίν3 ημέρες
4545 πρίν3 ημέρες
4073 πρίν3 ημέρες
3965 πρίν3 ημέρες
8265 πρίν3 ημέρες
4007 πρίν3 ημέρες
6239 πρίν3 ημέρες
8181 πρίν3 ημέρες
1553 πρίν3 ημέρες
5944 πρίν3 ημέρες
7169 πρίν3 ημέρες
3207 πρίν3 ημέρες
6257 πρίν3 ημέρες
7502 πρίν3 ημέρες
3220 πρίν3 ημέρες
3116 πρίν3 ημέρες
3587 πρίν3 ημέρες
16558 πρίν3 ημέρες
2794 πρίν3 ημέρες
14769 πρίν3 ημέρες
3352 πρίν3 ημέρες
12824 πρίν3 ημέρες
3140 πρίν3 ημέρες
10440 πρίν3 ημέρες
3563 πρίν3 ημέρες
10306 πρίν3 ημέρες
4129 πρίν3 ημέρες
7263 πρίν3 ημέρες
3525 πρίν3 ημέρες
7286 πρίν3 ημέρες
6819 πρίν3 ημέρες
9385 πρίν3 ημέρες
6677 πρίν3 ημέρες
8970 πρίν3 ημέρες
6448 πρίν3 ημέρες
9971 πρίν3 ημέρες
9116 πρίν3 ημέρες
8059 πρίν3 ημέρες
9170 πρίν3 ημέρες
8991 πρίν3 ημέρες
8324 πρίν3 ημέρες
9482 πρίν3 ημέρες
13036 πρίν3 ημέρες
12818 πρίν3 ημέρες
12848 πρίν3 ημέρες
11832 πρίν3 ημέρες
10714 πρίν3 ημέρες
14566 πρίν3 ημέρες
19149 πρίν3 ημέρες
6143 πρίν3 ημέρες
6110 πρίν3 ημέρες
9190 πρίν3 ημέρες
8286 πρίν3 ημέρες
9141 πρίν3 ημέρες
24634 πρίν3 ημέρες
22580 πρίν3 ημέρες
19014 πρίν3 ημέρες
10559 πρίν3 ημέρες
20299 πρίν3 ημέρες
9780 πρίν3 ημέρες
22027 πρίν3 ημέρες
24598 πρίν3 ημέρες
18354 πρίν3 ημέρες
21061 πρίν3 ημέρες

Ηνωμένο Βασίλειο

14 πρίν1 ημέρα
34 πρίν1 ημέρα
333 πρίν2 ημέρες
252 πρίν2 ημέρες
249 πρίν2 ημέρες
5 πρίν2 ημέρες
55 πρίν2 ημέρες

Ρωσία

20 πρίν1 ημέρα
20 πρίν1 ημέρα
35 πρίν2 ημέρες
58 πρίν2 ημέρες
48 πρίν2 ημέρες
48 πρίν2 ημέρες

Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας

51 πρίν2 ημέρες
1166 πρίν2 ημέρες
967 πρίν2 ημέρες
790 πρίν2 ημέρες

Ολλανδία

0 πρίν1 ημέρα
2 πρίν1 ημέρα
5 πρίν1 ημέρα
20 πρίν1 ημέρα

Καναδάς

2054 πρίν2 ημέρες
1825 πρίν2 ημέρες
10170 πρίν2 ημέρες

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της υπηρεσίας;

Σήμερα, πολλά web-sites διενεργεί την εγγραφή μέσω SMS τον αριθμό του τηλεφώνου σας, όπως το Vkontakte (vk.com) ή Odnoklassniki (ok.ru), κάποια sites με προσφορές που λειτουργούν σαν συσσωρευτές αριθμούς κινητών τηλεφώνων των credent χρήστες και, στη συνέχεια, να στείλετε τις διαφημίσεις σε αυτούς τους αριθμούς. Αυτό είναι γιατί βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με την αναγκαιότητα του έναν αριθμό κινητού στο χέρι.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με την υπηρεσία μας για την παραλαβή SMS για δωρεάν. Μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό του με έναν πραγματικό αριθμό κινητού τηλεφώνου και να εξασφαλίσει το δικό του αριθμό από spam και άλλα ανεπιθύμητα μηνύματα.

Άλλες παραλλαγές για τη χρήση των υπηρεσιών μας:

Πώς να χρησιμοποιήσει;

Επιλέξτε ένα δωρεάν αριθμό από τα παραπάνω και να στείλετε SMS. Σε μερικά δευτερόλεπτα, θα δείτε την λίστα με όλα τα εισερχόμενα μηνύματα στη σελίδα, η οποία ανήκει αυτός ο αριθμός. Αν δεν έχεις το SMS – να προσπαθήσουμε να το στείλετε σε άλλο αριθμό.

Προσοχή! Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ενημερώσετε τη σελίδα. Όλα τα μηνύματα που λαμβάνονται σε κλάσματα του δευτερολέπτου, όπως φαίνεται στο διακομιστή.

Πώς λειτουργεί;

320 δωρεάν αριθμούς για λήψη SMS είναι διαθέσιμη είκοσι τέσσερις ώρες. Κάθε μέρα αλλάζουμε τα περισσότερα από τα νούμερα να αποκλείσει το ενδεχόμενο της διπλής-χρησιμοποιήστε τον αριθμό από άλλος χρήστης στον ίδιο δικτυακό τόπο. Η ενημέρωση επιτόκιο είναι 3 αριθμούς κάθε 3 ώρες.

Είμαστε χρησιμοποιώντας μόνο πραγματικό κάρτες sim, το οποίο εγγυάται την λήψη SMS από οποιονδήποτε αποστολέα. Συνήθως, οι εν λόγω αριθμοί ονομάζονται εικονικούς αριθμούς, επειδή είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Η ταχύτητα λήψη SMS είναι 5 δευτερόλεπτα και εξαρτάται από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με τον αριθμό των επισκεπτών. Segmentable μηνύματα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μόνο μετά το τελευταίο μέρος που έλαβε.

Όροι χρήσης

Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν συνέπειες από τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Τυχόν παράνομες ενέργειες, που συνδέονται με τη χρήση του τηλεφώνου μας αριθμοί είναι αυστηρά απαγορευμένη, και τα δεδομένα σας μπορεί να περάσει να τις ισχύουσες αρχές.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μόνο μέσω του προγράμματος περιήγησης. Άλλες προσπάθειες για τη χρήση των προγραμμάτων θα πρέπει να αποκλειστεί.

Σας συνιστούμε να μην δεσμεύσει σημαντικά προσωπικούς λογαριασμούς σε αυτά τα δωρεάν αριθμούς, επειδή οι λογαριασμοί μπορεί να αποκατασταθεί με άλλους χρήστες μέσω SMS.

Απαγορεύεται SMS

Όλοι οι αριθμοί έχουν αυτόματο φίλτρο για φραγή μηνυμάτων από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, συνδρομές που πληρώνονται και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

Θέλω νέο αριθμό; Μοιραστείτε αυτό το site και να μας γράψετε!